Кылчактабай жыйырма бир жаштагы кызга айтам:

сенин жылың токсон беш, кайра ышкым күйүп күчөй баштады келгенимде от-куракка отуз беш.

Ашык болгон Эркинайга Бек сыңар арзып,

сүйүп калган окшойм сени мен,

анда неге сезим кыйнайт жүрөктү айтчы сулуу не кылайын эми мен?..

Атаганат…бул кечиккен сүйүүбү, ашыктыктын алоосунда күйүүбү,

а болбосо баарысына кол шилтеп анча-мынча жолугушуп жүрүүбү…

Жок болалбайм, жигитмин да, шок болом, жаама учтуу эсеби жок ок болом,

жеткенимде курагына Гетенин жетеер деймин анан барып токтолом!.. 2020жыл.

Author: Айтматов Жыргалбек

1 thought on “

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *